Zuzendaritza-batzordea / junta directiva

2021ean berriztatutako zuzendaritza-taldea:

Equipo directivo renovado en 2021:

Zuzendaria / Presidente/a:

Ana Fdez. de Betoño

Zuzendari albokoa / Sub presidente/a:

Alexander Aginagalde

Idazkaria / Secretario/a:

Amaia Irisarri

Diruzaina / Tesorero/a:

Jose Manuel Lopez

Bokalak / Vocales:

Alberto Bagazgoitia

Santiago Fernandez

Fernando Fouz