Zuzendaritza-batzordea / junta directiva

2021ean berriztatutako zuzendaritza-taldea:

Equipo directivo renovado en 2021:

Zuzendaria / Presidenta:

Ana Fdez. de Betoño

Zuzendariordea/ Vicepresidente:

Alexander Aginagalde

Idazkaria / Secretaria:

Amaia Irisarri

Diruzaina / Tesorero:

Jose Manuel Lopez

Bokalak / Vocales:

Alberto Bagazgoitia

Santiago Fernandez

Fernando Fouz